Zjara mill-ET Isqof Mario Grech fil-kazin

Il-Hamis 9 ta' Novembru, fl-okkazzjoni tal-Viżta Pastorali fix-Xewkija, kellna zjara mill-ET. Isqof Mario Grech gewwa il-Kazin tal-Banda tas- Socjeta Filarmonika Prekursur. L-ewwel iltaqa ftit maz-zghazgha li jiffrekwentaw il-kazin taghna imbghad wara kellna laqgħa mal-Kumitat Centrali flimkien mas-sotto kumitat tan-nisa. Flimkien iddiskutejna u rajna kif il-banda taghna mhix dik il-banda li taghmel il-marci fit-toroq taghna u ta' barra mir-rahal izda wkoll taghti sehem shih f'okkazzjonijiet tal-parrocca. Kiene laqgha ferm interessanti fejn anke urejna fejn irridu naslu fil-futur tal-banda taghna u ghall-dan qed nahdmu bi shih ghas-socjeta taghna.

1Vista Pastorli 2017 (5) 2Vista Pastorli 2017 (4)

3Vista Pastorli 2017 (3) 4Vista Pastorli 2017 (6)

     5Vista Pastorli 2017 (1) 6Vista Pastorli 2017 (2)    

Read more

Purcissjoni ta' Kristu Rxoxt

Il-Banda Prekursur hadet sehem bid-daqq tal-marċi ferrieħa, fl-okkazjoni tal-Għid il-Kbir, nhar il-Hadd 16 ta’ April 2017. Il-Purcissjoni bdiet fid-9.30am mill-Pjazza San Gwann Battista u ghaddiet mit-triqat biswit il-knisja bl-istatwa ta' Kristu Irxoxt. 

100 4403

Read more